«امیرحسین خزلی»، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص موارد معافیت مالیاتی بازار بورس در بودجه به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: بورس به صورت کلی شامل معافیت مالیاتی نمی شود. بدون در نظر گرفتن سود و زیان، نیم درصد کل فروش سهام، مالیات مقطوع دارد که درمورد شرکت های سهامی این مالیات براساس سود وضع می شود.

خزلی با خواندن معافیت های مالی به عنوان ابزاری برای ترغیب مردم به سرمایه گذاری در بورس، تصریح کرد: مقامات کشور برای ترغیب مردم به استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری و معاملات آتی، معافیت مالیاتی تعیین کرده اند.

او در ادامه با بیان اینکه "شفاف ترین بازار موجود در اقتصاد ایران بورس است" افزود: از سال 89 که قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تصویب و آئین نامه های آن از سال 90 وضع شد، برای همه ابزارهای مالی جدید و بازارهای جدیدی که در بورس حضور دارند، معافیت مالیاتی برای معاملات و سودهای حاصل از آن در نظر گرفته شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: