به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور، طب بند «ج» تبصره ۱۰ لایجه بودجه سال آینده، در سال ١٣٩٩ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا ۱۰ درصد اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی ١٦٠١٨٨ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ٣٨-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا برای خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه(EB) هزینه شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: