به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  کاتالیست Revamp لایسنس شرکت پتروشیمی کارون با استفاده از نیکل به جای فلزات گران‌بها یکی از این تولیدات است که در شرکت دانش بنیان اکسیر نوین فرآیند آسیا تولید می شود.

همچنین کاتالیست‌های هم‌رسوبی LTSC و HTSC، متاناسیون و سنتز متانول تولید شده در شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی در این مجموعه رونمایی خواهد شد. 
کاتالیست سنتز آمونیاک و کاتالیست ریفرمینگ خشک، کاتالیست فرآیند اتیلن اکساید و کاتالیست های زیگلرناتا تولید شرکتهای دانش بنیان هلدینگ HNT با همکاری شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی وارد چرخه صنعت می‌شود.
 با این اقدام، بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت پتروشیمی با اتکا به توانمندی داخل رفع می‌شود.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: