به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۱۴ روز معاملاتی تعداد ۹۶۱میلیارد و ۲۱۰میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۹۶۰هزار و ۲۸۸میلیارد ریال در ۹۰میلیون و ۲۰۶هزار و ۳۶۸دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۶۳۱میلیارد و ۸۵۸میلیون سهم به ارزش ۱۹۲۶هزار و ۶۵۱میلیارد ریال در ۴۳میلیون و ۱۸هزار و ۵۹۶نوبت در بازار اول؛ ۳۰۲میلیارد و ۹۲۹میلیون سهم به ارزش ۱۶۸۱هزار و ۸۶۷میلیارد ریال در ۴۶میلیون و ۲۲۱هزار و ۷۹۰نوبت در بازار دوم؛ ۷۹میلیون و ۸۰۰هزار برگه به ارزش ۷۷هزار و ۳۲۱میلیارد ریال در ۲۵هزار و ۹۸۷نوبت در بازار بدهی، ۲۱۷میلیون و ۲۰هزار قرارداد به ارزش ۱۹۰۵میلیارد ریال در ۱۱۵هزار و ۶۳۹نوبت در بازار مشتقه و ۲۶میلیارد و ۱۲۶میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۷۲هزار و ۵۴۳میلیارد ریال در ۸۲۴هزار و ۳۵۶نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون با ۲۸۰هزار و ۴۲۰واحد رشد، معادل ۱۵۶.۹۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۴۵۹هزار و ۸۰واحد رسیده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۱۹۷هزار و ۸۶واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۶۰۰هزار و ۶۴۳واحدی به ترتیب ۱۴۷.۲۳ و ۱۷۴.۰۲درصد افزایش داشته‌اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: