به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، احمد تشکینی گفت: تحریم ها و شیوع بیماری کرونا دو محدودیت جدی اقتصاد ایران در سال 1399 هستند. محدودیت هایی که بازار داخلی و خارجی را می تواند دستخوش محدودیت های جدی کند.

وی افزود: تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت 60 درصد، فعال سازی ظرفیت های خالی واحدها و فعال سازی واحدهای راکد از جمله بخشهای تاثیرگذار بر جهش تولید در سال جاری هستند.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری تاکید کرد: هماهنگی و همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اقتصادی در تامین منابع مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، تنظیم سیاستهای مالی و مالیاتی و ... از جمله عوامل موثر در تحقق جهش تولید هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: