جلسه بررسی راه حل های توسعه ی ورزش های سوارکاری و چوگان استان البرز در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، این جلسه با حضور نادر وادی خیل معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، دکتر واردی نماینده فدراسیون سوارکاری، حسن علیزاده رئیس هیات سوارکاری استان البرز، محمد بیغم رئیس هیات چوگان استان البرز، افشاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج، عقبایی رئیس داره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ، نماینده بیمارستان دامپزشکی تهران، نماینده شهرداری کوهسار و جمعی از کارشناسان و سرمایه گذران بخش خصوصی در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان برگزار شد.

نادر وادی خیل معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص این نشست اظهار کرد: یکی از مهم ترین برنامه های سال 1394 اداره کل ورزش و جوانان استان البرز توسعه ورزش سوارکاری و چوگان است که در همین راستا ستاد توسعه ی این رشته ها متشکل از مسئولان این هیاتها، نمایندگان فدراسیون های مربوطه، روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانها و کارشناسان خبره در اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مقررشد اولین سمینار توسعه سوارکاری و چوگان و در مجموع صنعت اسب، شهریور ماه سالجاری با مشارکت باشگاههای فعال استان برگزار شود.

وادی خیل با تاکید بر اهمیت و لزوم پیگیری و عملی شدن این طرح برای رشد آینده  ورزش استان گفت: تهیه زیر ساختهای لازم و متناسب با فعالیتهای رشته های سوارکاری و چوگان، هدفمند کرن فعالیت باشگاهها و تهیه بانک اطلاعاتی افراد فعال در این رشته ها، از مهم ترین اهداف این طرح ارزشمند است.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در پایان با بیان این مطلب که با اجرای مناسب این طرح سوارکاری و چوگان البرز به عنوان قطب اول کشور معرفی خواهد شد، تصریح کرد: در آینده نزدیک با مشارکت باشگاه ها، فعالیت های مختلف سوارکاری و چوگان البرز بویژه مسابقات کورس طراحی و اجرا خواهد شد.