پنجمین جلسه کاگروه ساماندهی تبلیغات شهری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

 

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، سرپرست معاونت فرهنگی مطبوعاتی این اداره در این جلسه مجددا درخصوص نحوه شکل گیری این کارگروه و اهمیت تشکیل آن اشاره کرد.

محمد طاهری گفت: با گذشت بیش یکسال از تشکیل این کارگروه هنوز وضعیت سازههای شهری و محیطی و متولیان آن مشخص نشده است و این به دلیل عدم حضور برخی از مدعوین در این جلسات است .

وی همچنین ایراداتی که در جلسات گذشته در این حوزه مطرح بود را بیان و مجددا از سوی ارگانهای ذی ربط درخواست رسیدگی کرد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد کلیه دارندگان سازه های شهری در اسرع وقت لیست سازه ها و طرفین قرار دادشان را با ذکر جزییات به دبیرخانه کمیته که در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است ارسال نمایند.

همچنین مقرر شد بستن قرار داد در مزایده ها و مناقصه ها به دلیل حمایت از کارفرمای استانی با کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز صورت پذیرد.

طاهری گفت: ساماندهی تبلیغات شهری که همتی جامع و در سطح استان را می طلبد می بایست با کمک مدیران ذی ربط مرتبط با این حوزه اتفاق بیافتد تا چهره استان البرز از دید بصری، و فرهنگی به ایده آل های قانونی و کشوری برسد.