سامانه جامع چاپ در راستای تحقق دولت الکترونیک و برای تسریع در روند امور اجرایی حوزه چاپ در استان البرز راه اندازی خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، این سامانه در شهریورماه سالجاری راه اندازی خواهد شد و پس از اطلاع رسانی و انتشار فراخوان ثبت نام در این سامانه در روز جشنواره صنعت چاپ استان در تاریخ 18 شهریور ماه 1394 ، همه چاپخانه ها استان باید تا پایان این ماه در این سامانه ثبت نام نمایند.

در جلسه ای که با حضور یگانه ، نوروزپور ، فکری ، ابراهیمی ، خدادوست ، نمایندگان دفتر امور چاپ وزارت متبوع و مهندس حسینی کاشانی مدیرکل ، محمد طاهری ، معاون فرهنگی مطبوعاتی ، سیده زهرا حسینی مشاور اجرایی مدیر کل و مریم نوذری مهر کارشناس چاپ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در روز 8 شهریور 1394 در محل این اداره کل برگزار شد در خصوص اهمیت راه اندازی این سامانه در تسهیل و تسریع امور چاپ استانها و چگونگی راه اندازی آن گفتگو و تصمیم گیری شد و مقرر شد کمیته ای متشکل از معاون فرهنگی مطبوعاتی ، کارشناسان چاپ اداره کل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان البرز و نماینده دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و روند استقرار این سامانه را اجرایی کنند.

گفتنی است با راه اندازی این سامانه رسیدگی به درخواست تاسیس مراکز چاپی و امور اداری فعالان حوزه چاپ از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان تاسیس و چاپخانه داران به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری و رسیدگی به در خواست هایشان نیست.