اگر بتوانیم برنامه های فرهنگی استان را به بخش خصوصی واگذار کنیم گام بزرگی در خصوص ارتباط بین فرهنگ و هنر با اقتصاد ایجاد کرده ایم که اقتصاد خلاق نام دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، حسینی کاشانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در مراسم رونمایی از پوستر تئاتر و نمایشگاه کتاب استان البرز گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز قصد دارد برنامه های فرهنگی را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به عنوان ناظر و حامی برنامه های فرهنگی باشد.

وی ادامه داد: در زیر مجموعه فرهنگ و ارشاد مجوزهای زیادی صادر می شود و همچنین استان البرز دارای موسسات فرهنگی مختلفی از جمله موسسات چند منظوره، موسسات تک منظوره، آموزشگاه های مهارت آموزی و … است این موسسات هر کدامشان می توانند متولی فرهنگ و ارشاد باشند.

حسینی کاشانی افزود: سال گذشته بخش قابل توجهی از نمایشگاه کتاب تهران را بخش خصوصی پوشش می داد لذا ما اگر بتوانیم برنامه های فرهنگی استان را به بخش خصوصی واگذار کنیم گام بزرگی در خصوص ارتباط بین فرهنگ و هنر با اقتصاد ایجاد کرده ایم که اقتصاد خلاق نام دارد.

وی تاکید کرد: ما در استان البرز 40 موسسه فرهنگی چند منظوره و 50 موسسه فرهنگی تک منظوره و … داریم که اگر این موسسات نیازهای مخاطبانشان را بسنجند و برنامه های فرهنگی متناسب با نیازها طراحی کنند دیگر استان البرز با کمبود برنامه فرهنگی مواجه نخواهد بود.

مهندس کاشانی گفت: اگر موسسات و آموزشگاه های فرهنگی در سطح استان البرز خوب کار کنند شاهد روزهای خوبی از فرهنگ در استان خواهیم بود لذا فرهنگ و هنر باید با اقتصاد رقابتی بازار پویا شود و این میسر نمی شود مگر با واگذاری برنامه های فرهنگی به بخش خصوصی.

وی بیان کرد:ششمین جشنواره کتاب استان البرز که امروز پوستر آن رونمایی شده است بخشی از کار به بخش خصوصی واگذار شده است و خود ارشاد مبلغی بالغ بر 150 میلیون علاوه بر بخش خصوصی برای این نمایشگاه هزینه کرده است ، نمایشگاه 141 غرفه دارد که 10درصد از غرفه ها متعلق به البرزی هاست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد ادامه داد: به کلیه ی کتابهای نمایشگاه 30 درصد تاکنون تخفیف خورده که 10 درصد را ارشاد تخفیف می دهد، 10 درصد موسسه فرهنگی و 10 درصد ناشر که جمعه این 30 درصد تخفیف روی کلیه کتابها قطعی شده است و در حال افزایش این تخفیف هستیم و امیدواریم مردم خوب استان با استقبال از این نمایشگاه برگی تاریخی از نمایشگاه را در شهریور ماه در استان البرز رقم بزنند.

وی در پایان به پنجمین جشنواره تئاتر استان البرز اشاره کرد و گفت: جشنواره تئاتر جزو برنامه های فرهنگی بسیار خوب ارشاد کرج است که از 12 تا 16 شهریور بین تئاترهای منتخب رقابت است و استان البرز در شهریور ماه شاهد برنامه های فرهنگی خوبی در استان است امید است تا با حضور مردم جشنواره به نحو احسن برگزار شود.