معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای شرکت در مجمع عمومی انتخابات ثبت بانک اطلاعات هنرمندان نمایش الزامی است.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، ابراهیم شریفی اظهار داشت: هنرمندان رشته نمایش که علاقمند به مشارکت در تشکیل انجمن نمایش استان البرز هستند جهت تکمیل بانک اطلاعات هنرمندان اقدام نمایند.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هنرمندان نمایش حدکثر تا تاریخ 94/8/5 فرصت دارند جهت تکمیل بانک اطلاعات به معاونت هنری و سینمایی ، واحد نمایش مراجعه نمایند .

شریفی خاطرنشان کرد:بدیهی است تنها هنرمندانی مجاز مجاز به شرکت در مجمع عمومی انتخابات و رای دادن هستند که مشخصات آنان در بانک اطلاعات هنرمندان ثبت شده باشد.