از سوی مدیریت خبرگزاری برنا در استان البرز،

 

خانم فاطمه قنبری ، با توجه به سوابق در عرصه اطلاع رسانی و خبر رسانی  به عنوان

 

نماینده خبرگزاری برنا در شهرستان مشکین دشت  منصوب شد.