به گزارش حبرگزاری برنا در استان البرز ، رییس اداره تعاون روستایی شهرستان ساوجبلاغ در اولین جلسه شورای اداری گفت: با عنایت به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل توسط مقام معظم رهبری امید است تا تشکلهای برنامه کاری مدون و طرحها و پیشنهادات خود را در سال جدید به اداره شهرستان اعلام تا جهت اقدامات بعدی به استان ارسال کنند.
برزویی رییس اداره تعاون روستایی شهرستان ساوجبلاغ افزود : عوامل شرکتها در راستای تدوین برنامه سال جاری نسبت به طرح اولویت های اجرایی شرکتها وحوزه عمل خود اقدام نموده و پیشنهاداتی را جهت اجرا در سال جاری ارائه نمایند.وی بیان کرد: مشارکت شرکت تعاون روستایی توحید و شرکت تعاونی کشاورزی باغداران در جهت تدارک و عرضه نهاده های کشاورزی ، تداوم فعالیت وتقویت بنیه مالی واحد اعتباری تعاونی روستایی وحدت ، تامین دفتر کار و ساختمان ، تاسیسات برای تعاونی کشاورزی باغداران شهرستان ، اجرای طرح هایی در تعاون روستایی قدس ازجمله پیشنهادات ارائه شده در جلسه بود.