از سوی مدیریت خبرگزاری برنا در استان البرز،

 

جناب آقای حشمت بهادری ، با توجه به سوابق در عرصه اطلاع رسانی و خبر رسانی  به عنوان

 

نماینده خبرگزاری برنا در شهر فردیس  منصوب شد.