عباس کشاورز شهردار اسبق مشکین دشت به خبرگزاری برنا گفت: همواره مبلمان شهری نمادی از فرهنگ و اقتصاد هر شهر است هیچ چیزی در هستی سکون ندارد و پیوسته همه چیز در حرکت است و با حرکت است که راه نمایان می شود پس باید بپذیریم که فرهنگ و اقتصاد نیز سکون ندارد و پیوسته در حرکت هستند و از خصلتی به خصلت دیگر نقل مکان می کنند

وی افزود: با توجه به مطالبات روز افزون شهروندان در عرصه های مختلف زندگی زیستی که به تبع حجم وسیع رسانه ها و انتقال سریع اطلاعات رخ داده است هر هدفی در راستای ارتقاء مبلمان شهری می تواند در یک گفت و گوی دو طرفه با شهروندان محقق شود اما در کنار چنین واقعیت هایی این سؤال باید پرسیده شود که تصمیم سازان و تصمیم گیران در قبال آموزش شهروندی چه عملکردی داشته اند؟

همواره هر انسانی در برابر آموزش عملکرد مثبت بروز می دهد

کشاورز ادامه داد: حلقه مفقوده جامعه ایران اسلامی که بسیار کم به آن پرداخته شده است بحث آموزش است . بحث آموزش شهروندی و اینکه همگی به این باور برسیم که شهر ما خانه ماست و وجود هر گونه آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ، خانواده ما را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد نگاهی جدا از نگاه فعلی را در ساختار ذهنی مان طلب می کند

وی در پایان گفت: اگر شهروندان بیاموزند که همه چیز بر اساس دیالوگ و گفت و گوی دوطرفه و رابطه متقابل شکل می گیرد آنگاه درک خواهند کرد که در قبال خدماتی که دریافت می دارند چه خدماتی را باید به خود و شهرشان ارائه دهند .  سالیان سال است که از بابت دریافت عوارض از شهروندان دچار مشکل هستیم آیا تا به اکنون نسبت به وجود چنین دیدگاهی از سوی اکثریت شهروندان آسیب شناسی کرده ایم که چرا شهروندان نسبت به ارتقاء شهر محل سکونت شان بی تفاوت هستند؟ متاسفانه ما نتوانسته ایم فرهنگ سازی کنیم . فرهنگ زندگی زیستی و شهر نشینی جدای از فرهنگ بازی شعاری ست ما آنچه از فرهنگ و فرهنگ سازی یاد گرفته ایم آن است که در هر مناسبتی چند بنر در سطح شهر نصب کنیم که متاسفانه چنین عملکردی نه تنها حل مشکل نکرده است بلکه فقط و فقط تبدیل به یک عادت کاری شده است و ذهن و چشم مردم نیز نسبت به چنین شعارهایی فقط عادت پیدا کرده است بیاییم همگی عمیق تر تفکر و اندیشه داشته باشیم.