به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز " ، سید موسی حسینی کاشانی در دومین جلسه انجمن مفاخر علمی و فرهنگی استان که با حضور مقام عالی استان مهندس طهایی و اساتید برجسته استان دکتر کزازی،استاد آقا میری و دکتر محراب رجبی و همچنین دیگر اعضاء در دفتر استاندار تشکیل شد، با اعلام گزارشی از اقدامات انجمن مفاخر استان، تدوین کتاب مفاخر و مشاهیر البرز را از برنامه های این اداره کل برشمرد و گفت: با هدف معرفی مشاهیر استان کتاب مذکور نگارش و در مرحله چاپ قرار دارد.

مهندس کاشانی افزود: برگزاری بزرگداشت مفاخر استان نیز در قالب برنامه ای ملی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان البرز تصریح کرد: شاخص های انتخاب فرهیخته و شایسته علمی و فرهنگی استان بر اساس معیارهای زادگاه و سکنی افراد مد نظر می باشد که بر اساس تصمیم جمعی، هر هنرمند و اندیشمندی که در حوزه فرهنگ، جغرافیا و اقتصاد استان چه زاده این دیار و چه ساکن استان باشد و یا اثری فاخر خلق و تولید کرده باشد از او بعنوان (فرد فرهیخته) یاد میشود.

بر اساس این گزارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام و انتشار فراخوان مفاخر علمی و فرهنگی استان و تکمیل بانک اطلاعاتی مشاهیر برای برگزاری همایش ملی تجلیل از مفاخر و برجستگان استان برنامه ریزی خواهد کرد.

گفتنی است؛در این جلسه استاد «جلال الدین کزازی»نویسنده، مترجم و شاهنامه پژوه و پژوهشگر برتر ایرانی، استاد «محمدباقر آقامیری» از نگارگران و خوشنویسان کشور، استاد «محراب رجبی» رئیس بنیاد البرزشناسی و مشاور استاندار البرز حضور داشتند.