غلام رضا حیدری مدیر کل حوزه شهردار مشکین دشت به خبرگزاری برنا گفت: رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی و اجرای راهکارهای ابلاغی که ضرورت توجه به این موضوع را دوچندان نموده است ، شهرداری به عنوان یک سازمان مهم و فعال در ساختار اقتصادی ، اجتماعی می تواند نقش بسیار پر اهمیتی در امر خطیر اقتصاد مقاومتی بر عهده داشته باشد

وی افزود: می توان با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد و تقویت و توانمند سازی نیروی کار و حمایت های همه جانبه و هدفمند شورای اسلامی شهر در ارتقای حجم ارزش افزوده از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم ، تشویق سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری منطقه ای ، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل در مبادلات در صورت نیاز شهر و توجه به اقتصاد مقاومتی در بهبود وضعیت درآمد آفرینی پایدار اقدام کنیم

حیدری بیان داشت: شهر مشکین دشت و به تبع آن شهرداری و مجموعه مدیریت شهری در تلاش است تا تمام برنامه های سال جاری در تمام حوزه های مربوطه را در راستای همین نقشه راه ، با توجه به داشته های شهری و استفاده از پتانسیل های موجود برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در اجرایی شدن هر چه بهتر آن تدوین و اجرا کند

وی در پایان گفت: همان طور که باید برخی از مفاهیم باز تعریف شود بسیاری از منابع انسانی نیز باید از لحاظ ساختار ذهنی باز تولید شوند همگی در برابر شهر و شهروندان مسئول هستیم باید تلاش دو چندان داشته باشیم تا  اعتماد عمومی را در نهاد ذهنیت شهروندان جاری و ساری نماییم 

 

خبرنگار: امید فراغت