به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز " ، هیئت انجمنهای ورزشی این استان  با همکاری کمیته ورزشهای رادیو کنترل استان البرز یکدوره همایش هواپیما، هلی کوپتر و مولتی روتر های رادیو کنترلی را برگزار خواهد کرد.

این همایش روز جمعه مورخ 29 مردادماه از ساعت 9 صبح در پارک خانواده جهانشهر برگزار می شود.

 

 

نویسنده : عارف طحان