معاون آمار اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز با اعلام سرشماری 70 درصد جمعیت این استان گفت: مشکل مهم دراجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن البرز خانوارهای غایب هستند.

یعقوب آذری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری برنا ، افزود: درحالی که 12 روز تا پایان اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 95 باقی است، توانسته ایم بیشتر جمعیت را سرشماری کنیم.

وی ادامه داد: مشکل اساسی خانوارهای غایبی هستند که 9درصد ازجمعیتی که تاکنون سرشماری شده را تشکیل می دهند یعنی حدود 50 هزار خانوار را تشکیل می دهند .

آذری گفت:تمهیدات لازم نیز برای این خانوارهای غایب پیش بینی شده بود که با الصاقی کارت غایبی قرار بود با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز در مدت باقی مانده تماس بگیرند.

وی تاکید کرد: باتوجه به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن بصورت اینترنتی و حضوری خانوارهایی که از کارت غایبی برخوردار شدند می توانند با استفاده از کد غایبی که در پشت کارت آنان است اطلاعات خانواده خود را به صورت اینترنتی درطرح سرشماری نفوس و مسکن وارد کنند .

آذری خاطرنشان کرد: انتظار داریم در مدت باقی مانده این خانواده ها از طریق اینترنتی یا تماس با شماره 33535982الی 4از مشاوره لازم برای ثبت اطلاعات خود در ستاد مرکزی سرشماری نفوس و مسکن استان البرز بهره مند شوند .