به گزارش خبرگزاری برنا ، معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری فردیس گفت: مردم بایستی وکیل خوبی را انتخاب کنند تا بتوانند به حقوق شهروندی دست پیدا کنند.

محمدمجردافزود: انجمن حمایت از مصرف کنندگان وکیل مردم تلقی می شود و ما امیدواریم این وکالت به درستی صورت بگیرد تا مردم بتوانند ضمن آگاهی از حقوق شهروندی خود در دستیابی به رفاه توفیق بیشتری را داشته باشند.

وی ادامه داد: بدون شک هرگونه نقص در عملکرد وکیل دو عارضه بلند مدت را از خود بر جای می گذارد که اولی به مردم بر می گردد چرا که عدم کارآیی این وکیل موجب محرومیت مردم از حقوق خود می شود.

وی اظهار داشت: دومین مشکل به خود وکیل بر می گردد چرا که مردم اعتمادشان را نسبت به وکیل از دست داده و اعتبار این وکالت مردمی زیر سوال می رود.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری فردیس گفت: تعامل روزافزون انجمن حمایت از مصرف کنندگان به همراه دانش و تخصص کافی با سایر دستگاههای شهرستان موجب خواهد شد جامعه فردیس ضمن حفظ بالندگی خود گامهای بلندی را در راه توسعه شهرسستان بردارند.

مجردافزود:انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده فقط مختص مردم عادی نیست بلکه شامل ادارات کارخانه ها و شرکت ها نیز می شود وبه نوعی همه با آن سرو کار دارند.

وی افزود: تشکیلات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با هدف حمایت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به گزارش ها و شکایت های دریافتی شهروندان از واحدهای اقتصادی و صنفی بوجود آمده است.

وی اظهار داشت: اعضای هیات مدیره انجمن باید با لحاظ کردن حقوق مصرف کنندگان نسبت به معرفی متخلفین اقتصادی به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

مجرد گفت: حفظ و نگهداری، کنترل کیفیت، جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود، مشاوره و ارایه راهنمایی های لازم به مصرف کنندگان،انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان و...از جمله وظایف انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب تیر ماه 88 مجلس شورای اسلامی با هدف سازماندهی مشارکت های مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده است.

انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان شهرستان فردیس در خیابان امام حسن(ع) ساختمان اداره صنعت معدن و تجارت واقع است.

فخرالدین مختارپور به عنوان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان فردیس انتخاب شد.