مهدی جوهری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری برنا ، افزود: برنامه ریزی و تدوین برنامه های آموزشی به عنوان مهم ترین اقدام در راستای کاهش آسیب های اجتماعی دربین جامعه هدف یاد کرد.

وی اظهار کرد: آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه به ویژه والدین و فرزندان در کانون خانواده نسبت به توانمندی ها ی خویش سبب می شود تا در مواقع خاص در زندگی از جمله در زمان بحران های زندگی رفتار مناسب داشته باشند.

وی آموزش راه های کنترل رفتار، تقویت برنامه های فرهنگی و آموزشی در مدارس به ویژه مناطق در معرض آسیب های اجتماعی ، اجرای برنامه پیشگیری موضوعی با هدف مصونیت بخشی افراد در برابر آسیب ها، تقویت مشارکت ها با آموزش و پرورش را برای کاهش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه ضروری دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری البرز انتقال ارزش ، باور و رفتارها از گذشته به نسل امروز ، استفاده از دست آوردهای جدید در حوزه تعلیم و تربیت با هدف انتقال آموزه های دینی ، ملی و فرهنگی را از دیگر راهکارهای مناسب در راستای کاهش پیشگیری از آسیب های اجتماعی ذکر کرد.

جوهری ضمن قدردانی از تلاش مدیر کل آموزش و پرورش البرز برای اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس این استان خاطرنشان شد: دانش آموزان و والدین نیاز به برگزاری دوره های آموزشی - مهارتی ویژه با محوریت آسیب های اجتماعی دارند.

به گفته وی ، اکنون تلفن همراه و شبکه های اجتماعی به یکی از محورهای آسیب پذیری نوجوانان و جوانان در کشور تبدیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم البرز ادامه داد: خانواده ها و آموزش و پرورش باید با مشارکت هم برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان اقدام کنند زیرا این گروه آسیب پذیری بیشتری در مقابل آسیب های اجتماعی دارند.

جوهری، آشنا کردن دانش آموزان با پیامدهای منفی فضاهای مجازی، انتخاب دوست نامناسب، نداشتن مهارت های فردی و اجتماعی درزندگی،هوشیار نبودن ، فاصله گرفتن از اعضاء و کانون خانواده و سایر آسیب های اجتماعی را در قالب برگزاری نشست ها ، کارگاه های آموزشی و فرهنگی از جمله اقدامات موثر آموزشی در مدارس البرز برشمرد.