به گزارش خبرگزاری برنا ، حسین عسگری روز سه شنبه در نشست مشترکی که با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز داشت، افزود: نیروی انتظامی در سال های اخیر تبدیل شده به یک نیروی دانش بنیان و مقتدر که باعث خوشحالی و رضایت تمام مردم است.

 

وی اظهار داشت: بسیج دانشجویی نیز یک تشکل مردمی است که اثرگذاری فراوانی در سطح جامعه به خصوص قشر دانشجویی دارد و به همین دلیل در پی ایجاد تعاملی سازنده بین این دو بخش به وجود می آید تا اثر گذاری بیشتری در بخش فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

جانشین مسئول بسیج دانشجویی استان البرز نیز در این نشست گفت: قشر دانشجویی یک قشری است که نیاز به آرامش روانی در حوزه پژوهش دارد به همین دلیل با نیروی انتظامی در چند حوزه همکاری خواهیم داشت.

علیرضا شاه حسینی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مشترک این تعامل در حوزه اجتماعی است، افزود: یکی از اهداف اصلی در این تفاهم نامه بحث مقالات، پایان نامه ها و پژوهش ها در حوزه فکری است و اشاعه آن در دانشگاه ها و محیط پیرامونی دانشگاه ها است.

وی بیان داشت: در نظر داریم در این تفاهم نامه در حوزه مدیریت پایان نامه ها، بحث پژوهش و منابع و محتوای کتابخانه ای و اندیشه ای که در اختیار معاونت اجتماعی ناجا است استفاده کنیم و در آینده نیز بحث کارگاه های آموزشی و همایش های مشترک در حوزه اجتماعی است.

وی ادامه داد: موضوع پایان نامه ها در رشته تحصیلی علوم اجتماعی در دانشگاه ها نیز یکی از مفاد این تفاهم نامه است است زیرا پایان نامه ها اکثر کپی برداری است و تولید محتوا نداشته ایم و در این حوزه در نظر داریم بتوانیم تولید دانش داشته باشیم.

شاه حسینی گفت: بایستی در معضلات اجتماعی که هر روز در حال بروز است مطالعاتی داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه اجتماعی با آن مقابله کنیم که استفاده از مشاورین نیروی انتظامی یکی از این اقدامات است تا دانشجویان از این فضا در حوزه معاونت اجتماعی و بحث آسیب شناسی در این حوزه استفاده کنند.

وی تاکید کرد: این مقوله ها به افزایش دانش و آگاهی در جامعه دانشگاهی استان می انجامد که از فضاهای مختلف پلیس به خصوص پلیس تخصصی در بخش دانشگاهی استفاده کنیم.

این مسئول افزود: همچنین بسیج دانشجویی نیازهایی که معاونت اجتماعی ناجا در حوزه آموزش کارکنان از طریق دانشگاه ها بخواهند در اختیارشان می گذاریم و در حوزه افزایش دانش دانشجویان در حوزه اجتماعی نیز کمک های شایانی داشته باشیم.

در پایان این نشست تفاهم نامه ای فی ما بین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز و بسیج دانشجویی استان البرز منعقد و مبادله شد.