سید علی آقازاده شهردار اسبق کرج به خبرگزاری برنا گفت: نباید جامعه ستیز باشیم با توجه به رشد و آگاهی روزافزون جوامع، بشر امروز تبدیل به بشری با مختصات و ابعاد چندوجهی شده است ابعادی که یک سوی آن موضوعات دینی و اعتقادی و دیگر سوهای او را ادبیات های دنیوی احاطه کرده است بنابراین مسئولان امروزی باید در مواجهه و مفاهمه با شهروندان امروزی دارای تحلیل های زیست محیطی، جامعه شناسی و روان شناسی متناسب با ادبیات امروزی باشند

وی افزود: این درست که ادبیات قدرت را باید پاس بداریم اما قدرت مردم و به عبارتی اصلیت مردم هم یک واقعیت غیر قابل انکار است چرا که همواره این مردم هستند که تصمیم ساز و تصمیم گیر واقعی به شمار می روند

ایشان ادامه داد: اگر تحلیل درستی نسبت به داده های بیرونی و درونی نداشته باشیم نمی توانیم از فضای خواست و مطالبات عمومی مردم سربلند بیرون بیاییم خوشبختانه دولت تدبیر و امید به خوبی چنین واقعیت هایی را درک کرد و به همین دلیل بر اساس واقعیت های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه امروز ایران اسلامی دست به حرکت های نقطه به نقطه زده است

وی بیان داشت: خوشبختانه رهنمودهای موثر مقام معظم رهبری و عملکردهای قابل دفاع ریئس جمهور امید به آینده را دو چندان نموده است اما هر حرکت توسعه آفرینی حمایت اکثریت ملت را می طلبد که خوشبختانه قاطبه مردم به دنبال اصلاح نقاط ضعفی هستند که بر اساس آزمون و خطاها به وجود آمده است

آقازاده در پایان گفت: انتظار می رود که برخی از مسئولان از حرکت مردم عقب تر نباشند چرا که عقب ماندگی آفت آفرین است و این آفت یکی از موانع توسعه یافتگی به شمار می رود