علیرضا خاکی فیروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرگزاری برنا ،  افزود: این آزمون به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری های انجام شده بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025 انجام می شود.

وی اظهار کرد: صلاحیت این آزمایشگاه ها با حضور نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود:همچنین امسال با 6 گواهینامه تجدید ، 2 گواهینامه گسترش دامنه کاربرد و با تغییر دامنه کاربرد گواهینامه یک آزمایشگاه دیگر موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد:این آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده درزمینه غذایی، کالیبراسیون، شیمی، ساختمان، متالوژی و مکانیک فعالیت می کنند.

سازمان ملی استاندارد ایران در کرج مرکز استان البرز مستقر است.