به گزارش خبرگزاری برنا ، از استانداری البرز، عباد الله کامکار روز چهارشنبه افزود: امسال مطابق با هرسال در اواسط آذر ماه هفته پژوهش و فنآوری با شعار 'پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فنآوری زیربنای اقتصاد مقاومتی' با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مطابق سال های قبل جلسه ستاد هماهنگی در استان تشکیل و مسئولیت دبیر خانه ستاد پژوهش و فناوری به عهده مرکز آموزش عالی امام خمینی گذاشته شده است.

کامکارافزود: تشکیل کمیته جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با محوریت پارک علم و فنآوری و ایجاد نمایشگاه در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) با حضور تمام دستگاه های اجرایی استان البرز انجام می شود .

وی گفت: تشکیل کمیته جشنواره ایده برتر که از سال گذشته پیگیری شد و امسال با قوت بیشتری با محوریت نخبگان در حال پیگیری است واز ایده های برتر در جشنواره تجلیل، تقدیر به عمل می آید.

وی بیان داشت : کمیته جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فنآوری استان، است که امسال مهمترین رویکرد برای انتخاب، با کیفیت تر کردن شاخص های انتخاب بوده است.

وی گفت : کمیته اجرایی هفته پژوهش و فنآوری: از آن جا که استانداری یکی از ارکان هفته پژوهش است، کمیته اجرایی با محوریت استانداری، در دفتر آموزش و پژوهش استانداری تشکیل شد.

وی افزود: کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی پنجمین کمیته است که با محوریت استانداری و محوریت روابط عمومی استانداری در حال پیگیری امور مربوط به اطلاع رسانی و کار رسانه ای است و با مسئولیت آقای اندرزگو در حال پیگیری امور مربوط به هفته پژوهش و فنآوری است.

کامکار دیگر برنامه های هفته پژوهش را، برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی در سطوح مختلف در همه دانشگاه ها ویژه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران دستگاههای اجرای با محوریت موضوع پژوهش و فنآوری، نشست خبری در هفته پژوهش با محوریت فرصت ها و چالش های پژوهش و فنآوری دانست.

وی افزود: ما از نشست ها، کارگاه ها و برنامه های که در دستگاههای اجرایی برای هفته پژوهش برگزار می شود و همچنین مشارکت دانشگاهیان در ارسال سوابق پژوهشی استقبال می کنیم.