به گزارش خبرگزاری برنا ،  در این دوره از مسابقات که به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت بیش از 100 نفر از سالمندان در هشت گروه با هم به رقابت می پردازند.

این مسابقات برای نخستین بار به صورت خود جوش بین دوستان قدیمی برگزار می شود.

درپایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم جوایزی اهداء خواهد شد.