سید علی آقازاده شهردار اسبق کرج به خبرگزاری برنا گفت: شایسته سالاری و تخصص گرایی به همراه تعهدگرایی نیاز مبرم جامعه امروز است. وقتی صحبت از توسعه پایدار می کنیم یعنی به درستی به اسباب و لوازم آن واقف شده ایم اما اگر توسعه یافتگی فقط لقلقه زبان باشد قاعدتا آنچه به منصه ظهور می رسد فامیل بازی و قومیت بازی است

وی افزود: در برابر این آب و خاک و متعلقات آن مسئول هستیم اینکه فقط به فکر حال و قال خودمان باشیم و نسبت آینده نظام اسلامی بی تفاوت باشیم و نقش ابن الوقت ها را بازی کنیم ، بازنده بازی روزگار خواهیم شد هر چند برای مدت زمانی به اصطلاح در قله تپه ای ایستاده باشیم

آقازاده ادامه داد: با توجه به آسیب هایی که به اعتماد عمومی وارد شده است باید برای بازسازی این شکستگی اولا خودمان را باز تعریف کنیم و دوما نسبت به حرکت جامعه هشیار باشیم و به عبارتی مسیر حرکت را بشناسیم

ایشان بیان داشت: هفته بسیج را به دریادلان بسیجی که در واقع آحاد ملت به شمار می روند را تبریک می گویم و انتظار است که همانند معنی و مفهوم کلمه بسیج دارای ماهیتی ایثارگر، اخلاق مدار، مردم دوست و دیگر خواه و ....باقی بمانیم 

وی در پایان گفت: لفظ ها فقط لفظ هستند و اگر هم همواره بیان شوند اما معنی و مفهوم اندیشه ای که در ورای یک لفظ قرار دارد را متوجه نشویم هر اقدامی که انجام می دهیم منتج به نتیجه لازم نخواهد شد بپذیریم که در خصوص توجه به ماهیت ها و کارکردها نواقص داریم و این نواقص زمانی برطرف خواهد شد که به درستی به واقعیت های اکنون جامعه و مسیر حرکت آینده تامل ژرف گونه داشته باشیم