عزیز صدر نژاد عضو سابق شوراء شهر کرج به خبرگزاری برنا گفت: با وجود اینکه بنده از قوم ترک هستم اما اعتقادی به طایفه گرایی و قوم گرایی ندارم

وی افزود: همه ما ایرانی هستیم و این بزرگترین هویت ملی و دینی همگی است اینکه عده ای ویژگی قومیتی را سپری برای رسیدن به خواسته ها کرده اند فکر نمی کنم ادبیاتی قابل پذیرش برای فضای اکنون جامعه که آحاد ملت چشم انتظار جاری و ساری شدن آداب توسعه یافتگی هستند ، باشد

صدر نژاد بیان داشت: یکی از آدابی که می تواند مدیریت شهری را به سمت و سوی رشد و توسعه سوق دهد تخصص گرایی است و این تخصص است که مشکلاتی نظیر بیکاری و .....را به کم ترین حد خود می رساند باید به ادبیات توسعه گرایی تن بدهیم چرا که مطالبات و خواست عمومی جامعه افزایش پیدا کرده است

وی ادامه داد: این سرزمین برای اکنون و آینده فرزندان مان است نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم و این ضرب المثل ناهمگون که فقط کلاه خودت را بگیر که باد نبرد را دهان به دهان بچرخانیم و نسبت به سطوح مختلف جامعه بی اهمیت باشیم. بعضی از جملات آنچنان در زمان و مکان مناسب مخرب است که هیچگاه نباید آن را رواج بدهیم

ایشان در پایان گفت: باید به خودمان و فرزندان مان بیاموزیم که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار.