به گزارش خبرگزاری برنا ،  معاون پژوهشی پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد در این جشنواره گفت: پیش از برگزاری جشنواره ، فراخوان مقالات آن در ماه های گذشته داده شد که 56 اثراز سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

 

دکتر مریم قبادی دانا افزود:پس از دریافت مقالات انتخاب آثار برترتوسط هیات داوران انجام شد.

وی اضافه کرد: تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، مقالات چاپ شده، کنفرانس ها، اختراع و اکتشاف، طرح های پژوهشی و تالیف و ترجمه از جمله ملاک های انتخاب محققان برتر بوده است.

قبادی دانا ادامه داد: در نهایت از56 اثر دریافتی ، 18 اثرتوسط هیات داوران جشنواره برتر شناخته شدند.