مهدی فاطمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری برنا ،  افزود: بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای طرح ایجاد کلکتور در فاز اول از فلکه دوم بلوار شهدای فردیس آغاز تا ابتدای بلوار طالقانی با اعتباری بالغ‌بر 8 میلیارد ریال صورت می گیرد.

وی با اشاره به این طرح تاکنون 300 متر این طرح اجرایی شده، افزود: با اجرای این کلکتور تمام جوی های بلوار اصلی جمع آوری و آبهای سطحی به این کلکتورها هدایت می شوند.

وی با بیان اینکه اجرای کلکتور به کندی پیش می رود، اظهار داشت: بدلیل اینکه نقشه های تاسیسات زیرزمینی را دستگاههای خدمات رسان مانند آب و گاز و ... ندارند اگر بیل مکانیکی در شبکه کار می کند گاز و یا آب منطقه ای در این هوای سرد قطع شود صدمات آن غیرقابل جبران است.

وی ادامه داد: بیل مکانیکی یک دفعه نمی تواند زمین را بکند و ما مجبور هستیم به آهستگی زمین را کند لوله را پیدا کنیم به همین دلیل کار کند پیش می رود.

فاطمی اظهار داشت: معضل ترافیکی و محدود بودن زمان بخاطر سختی در کار شده است با اجرای این کلکتور جوی ها جمع آوری و رفیوژ فضای سبز احیاء می شود.

وی، نصب کلکتور در بلوار اصلی فردیس را ازجمله اقدامات شهرداری منطقه به‌ منظور رفع مسائل و مشکلات آب‌های سطحی عنوان کرد و افزود:این مهم باهدف هدایت آب‌های سطحی و پیشگیری از روان شدن آن در محوطه بلوار صورت گرفت.

وی اجرای این طرح را مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه عملیاتی شدن این پروه عمرانی کار بسیار بزرگی است، تاکید کرد: با بهره گیری از این کلکتور علاوه بر رفع کامل مشکل جمع آوری آبهای سطحی در منطقه، مشکلات زیست محیطی از جمله حیوانات موذی و ریختن زباله در جوی ها نیز برطرف می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: