هومن قدوسی معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان کرج به خبرگزاری برنا گفت: موضوعات عمرانی و زیست محیطی ارتباط مستقیم با موضوعات فرهنگی و روحی و روانی جامعه دارد

وی افزود: اثرات روحی و روانی حادثه ساختمان پلاسکو را در جامعه مشاهده می کنید و در دل این حادثه دلخراش پیام های مهمی برای تصمیم سازان و تصمیم گیران دارد که به موضوعات سخت افزاری و نرم افزاری واقعیت های عمرانی جامعه نگاه ویژه ای باید داشت

قدوسی ادامه داد: اجرای صحیح قوانین مطروحه و پیگیری موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با زندگی شهروندان دارد بسیار مهم است ایمن سازی سازه های مسکونی و تجاری یکی از اولویت های کارکردی مدیران مربوطه باید باشد

ایشان بیان داشت: در شرایطی که هر شهروند تبدیل به یک رسانه غیر رسمی شده است و اخبار غیررسمی و غیر مستند خیلی سریع اذهان جامعه را به خود مشغول می کند باید بسیار هوشمندانه عملکرد داشت با توجه به رشد روزافزون اطلاعات و آگاهی شهروندان و افزایش مطالبات شهروندی ، فضای مسئولیت پذیری دقت عمل بالا را طلب می کند

وی در پایان گفت: شرایط به گونه ای است که یکی از مطالبات و اولویت های شهروندان مسئولیت پذیری و به تبع آن پاسخگویی در برابر مسئولیت شده است. مسئولیت پذیری و پاسخگویی یکی از قیود توسعه یافتگی است که خوشبختانه فضای جامعه به گونه ای شده است که ادبیات توسعه یافتگی با توجه به حجم وسیع رسانه ها و تبادلات اطلاعات جهانی خیلی سریع تر از واقعیت های توسعه یافتگی در اذهان جامعه نشر و انتشار یافته است.