مصطفی سعیدی عضو و دبیر شوراء شهر کرج به خبرگزاری برنا گفت: مسئولان باید به گونه ای عملکرد داشته باشند که به اعتماد عمومی جامعه خدشه وارد نشود

وی افزود : مهم ترین سرمایه نظام همراهی و اعتماد مردم به خدمتگزاران شان است اگر نسبت به این سرمایه بی توجه باشیم قاعدتا گناه نابخشودنی را به انجام رسانیده ایم. وقتی در فضای عقلانیت و خرد جمعی قرار بگیریم ناخودآگاه افراط و تفریط به کنار می روند. هر جریان و گروهی اگر در فضای افراط و تفریط عملکرد داشته باشند، نمی توانند عملکرد متناسب با خواست و نیازهای مردم را به انجام برسانند

سعیدی ادامه داد: شرایط امروز جامعه ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وفاق ، همدلی و حرکت در مسیر عقل عمومی احتیاج دارد. عقل عمومی به دور از بازی های سیاسی به دنبال رفاه آوری برای جامعه است هر آسیبی در جامعه را باید با یک نگاه همگانی به دنبال ترمیم و درمان آن بود

ایشان بیان کرد: جامعه ایران اسلامی ابعادی با قواره منحصر به ماهیت خود را دارد بنابراین لازم است که موضوع توسعه یافتگی آن را از منظر مدل و الگوی ایرانی اسلامی به آن پرداخت و این امر امکانپذیر است به شرطی که تک سویه نگر نباشیم و بتوانیم ادبیاتی متعادل که دو وجه اسلامیت و ایرانیت را در هم داشته باشد

وی در پایان گفت: آزمون و خطاها کمک کرده است که بتوانیم به یک راه حل همگانی پسند برسیم راه حلی که اولویت اول و آخر آن توجه به معیشت و رفاه جامعه است و فضا به گونه ای پیش رفته است که مردم نیز احساس مسئولیت بیشتری پیدا کرده اند .