سرهنگ همایون شریفی روز سه شنبه درگفت وگو باخبرگزاری برنا ،  افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 6 درصد کاهش داشته است .

وی اضافه کرد: دراین مدت مجموع تصادفات درون شهری 74 فقره بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش نشان می دهد.

وی گفت: دراین مدت نیز یکهزارو 708 فقره تصادف منجر به جرح در این استان رخ داد که یک هزارو 801 نفر مجروح شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد کاهش تعداد مجروحین بوده است .

شریفی خاطرنشان کرد: دراین مدت نیز یکهزارو 471 فقره تصادف خسارتی دراستان البرز رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل درصدی کاهش داشته است .

وی افزود: درسال جاری یک میلیون و 169 هزارو 82 راننده وسیله نقلیه متخلف دراستان البرز اعمال شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش نشان می دهد.

وی بیان داشت که دراین مدت نیز 35هزارو 909 وسیله نقلیه متخلف در استان البرز توقیف شد که ازمجموع آن ها 18هزارو 701 فقره خودرو و 17هزارو 738 فقره آن موتورسیکلت بوده است .

وی گفت : همچنین دراین مدت نیز پرونده 4هزارو 472 راننده متخلف به مراجع قضایی ارجاع شده که این آمارنسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش نشان می دهد.