علی اندرزگو مدیرکل روابط عمومی و رئیس حوزه استاندار البرز به خبرگزاری برنا گفت: فضای جامعه به سمت و سوی واقعیت انگاری و تخصص گرایی رفته است باید پذیرفت که دیگر نمی توان به دنبال شعارسازی های نامتعارف رفت و این واقعیت برای مردم قابل درک شده است

وی افزود: تلاش ها باید در راستای همگرایی و اتحاد و یکپارچگی عقلاء پیش برود. خرد ورزی و عقلانیت عمومی فضا را برای افراط و تفریط تنگ کرده است اما باز هم به هوشمندی بیشتر احتیاج است تا به فهم پایدار برسیم

اندرزگو ادامه داد: دیالوگ های جامعه جهانی در دسترس مردم قرار گرفته است و شبکه های مجازی تبدیل به یک ابزار قدرتمند در دست مردم وجود دارد و هر ابزاری کارکرد دارد و کارکرد شبکه های مجازی تشخیص بیشتر و آگاهی بیشتر را به همراه آورده است

وی در پایان گفت: دولت تدبیر و امید با گفتمان اعتدال و اصلاح به عنوان یک جهت نما مسیر پیش روی ملت را نشان داده است و این جهت نمایی متفاوت است با پیمودن راه. مردم دیگر مسیر خود را یافته اند