خبرگزاری برنا - مصطفی فراغت

 یک ناپلی وقتی پول داشته باشد اول چیزی می خرد تا بخورد، و بعد می رود فوتبال ببیند و اگر پولی باقی ماند به فکر سرپناه می افتد. برزیلی ها می گویند حتا کوچک‌ترین دهکده شان هم یک کلیسا و یک زمین فوتبال دارد. البته تمام شان کلیسا ندارند، اما قطعا زمین فوتبال دارند.
سایمون کوپر در کتاب «فوتبال علیه دشمن» به خوبی توضیح داده که فوتبال در کنار کارکردهای ورزشی، کارکردهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی هم پیدا کرده است.
 محبوب ترین ورزش جهان حالا به «قدرتی» تبدیل شده که می تواند دعوای دو کشور، هرج و مرج یک محله و افسردگی و بی پولی مردمی را تسکین دهد.
حالا فوتبال در لباس یک سیاستمدار عالی رتبه، اقتصاد دان کارکشته و جامعه شناس خِبره ایفای نقش می کند. فوتبال فراتر از فوتبال. گستردگی فوتبال به قدری شده که می تواند شادی، جنگ و یا دوستی ها را تقویت کند.
اما در ایران فوتبال در زمین بازی و حضور سیاسی ها و دلال ها خلاصه شده. نه توان شادی آفرینی دارد و نه می تواند از سنگینی مصیبتی بکاهد. فقط جنگ است. مثل بازی قشقایی شیراز و زاگرس یاسوج.
دیدگاه هواداران فوتبال در ایران به فوتبال جالب است. بوی لجن. مهمترین ویژگی فوتبال در اینجا تولید بوی لجن است. با هر سوتی، با هر اعلام پنالتی و با هر باخت و اظهارنظری، به مشام می‌رسد. نه می تواند آدم ها را دور هم جمع کند و نه می تواند دو نفر از خانواده فوتبال را با هم آشتی دهد.
علی دایی و علی کریمی بوسیله فوتبال با هم آشنا شدند، بوسیله فوتبال بزررگ شدند، بوسیله فوتبال معروف شدند و بوسیله فوتبال هم سال هاست هیچ رابطه ای با هم ندارند! سال هاست از سایه هم فرار می کنند. وقتی دایی وارد مجلسی می شود کریمی از آن مجلس  خارج می شود. کسی هم تدبیری برای آشتی دادن آن ها به خرج نمی دهد. این دو نفر زاییده شده اند برای قهر بودن. کوتاه نمی آیند. آیا ممکن است فوتبالی که کارکرد سیاسی و اقتصادی در جهان پیدا کرده، در ایران اینقدر ناتوان و سر در گم باشد. بله ممکن است.
در اینجا فوتبال علیه دشمن نیست، فوتبال علیه هم است. فوتبال شاید در قاره آفریقا توانسته باشد برای یک روز هم شده جنگ نیجریه _بیافرا را بخاطر حضور پله متوقف کند اما نتوانسته دعوا و اختلاف سلیقه دو بازیکن بزرگ خود را خاتمه دهد. فوتبال با همین بالا و پایین هایش زیباست. با همین قهر و آشتی ها. فوتبال فرارتر از فوتبال است. فوتبال زندگی ست.