فتح الله حقیقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز به خبرگزاری برنا گفت:  باید نسبت به هر رویدادی هوشمندی به خرج بدهیم و ضمن شناخت ادبیات قدرت و توازن و تعادل قوا ، به دنبال ایجاد یک خواست همگانی و مطالبه جویی فراگیر حرکت کنیم.

وی افزود: مهم ترین عامل در عرصه سیاست و عبور از سطحی به سطح دیگر تلاش و البته صبر است وقتی بذری کاشته می شود برای تبدیل شدن به نهال و درخت فرآیند زمانی را باید در نظر بگیریم به یکباره همه چیز رخ نمی دهد به عبارتی به علل الاسباب احتیاج است

حقیقی ادامه داد: زبان مفاهمه یعنی زبان تعامل و گفتگوی برد -برد با هر موافق و مخالفی. تقابل و جنگ یعنی پایان خرد ورزی و کسی هم دوست ندارد خردورز و عقلانی نباشد! باید بپذیریم که هیچ کس در حالت عادی دوست ندارد عقب نشینی کند اما وقتی مجبور  شود از تاکتیک عقب نشینی برای تجهیز و بازسازی دوباره استفاده می کند و بسیار هم عقلایی است

وی در پایان گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید بر اساس منویات مشروحه نظام اسلامی حرکتی پیوسته و گام به گام را دارد و مردم هم باید بدانند که این بذر اعتدال و اصلاح در حال رشد و نمو است و این واقعیت باید به واقعیت های دیگر از جنس قوانین مصرح نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.