.محمد آدینه وند روزسه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری برنا ،  افزود: باید کشور را از مسیر درست دموکراسی پیگیری کنیم و اگر کشور را نجات بدهیم، در حرکت به سمت توسعه از بسیاری از مشکلات و معضلات نجات می یابیم.

وی ادامه داد: برای تحقق این مهم هیچ راهی جز حضور در انتخابات نیست و با حضور در تعیین سرنوشت خود می توان در مسیر اعتلای کشور حرکت کرد.

آدینه وند گفت: ایران اسلامی سابقه دیرینه ای در تاریخ بشری دارد و مستحق رسیدن به جایگاه بالاتری است که در آن مردم به سطح رفاه اجتماعی قابل قبول برسند.

وی اضافه کرد:کشور دارای منابع عظیمی است که با حضور در انتخابات و انتخاب راه درست می توان از این ظرفیت ها بهره بهتری را برد.

آدینه وند خاطرنشان کرد: انتخابات فرصتی است تا درآن به صورت آزادانه زمینه را برای حضور کسانی که در توسعه کشور تاثیرگذارند، از طریق آراء مردم فراهم کرد و این مهم را در نظام جمهوری اسلامی قدردان بود.

وی ادامه داد: درشرایطی که دنیا و بسیاری از کشوری منطقه چشم به وضعیت ایران اسلامی دوخته اند باید با انتخاب اصلح زمینه بیداری هرچه بیشتر را در سایر کشورها فراهم کرد.