به گزارش خبرگزاری برنا ،  از دادگستری البرز؛ محمد قیومی افزود: گزارشی از اطلاعات سپاه نظرآباد مبنی بر نگهداری سلاح و خرید و فروش مواد مخدر توسط شخصی در این شهرستان ارائه شد که دستور قضایی برای بررسی صحت و سقم خبر و انجام تحقیقات صادر شد.

وی افزود: پس از تایید این گزارش، با صدور دستور قضایی متهم ردیف اول توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در بازجویی‌های اولیه به تهیه و فروش مواد مخدر با همکاری همدستان خود اقرار کرد.

قیومی گفت: در بازرسی از محل سکونت متهمان، مقدار 250 گرم شیشه، 2 فقره سلاح گرم و 100 عدد پایپ کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهمان اکنون در بازداشت به سر می‌برند تا تحقیقات در این زمینه تکمیل و به دادگاه ارسال شود.