هادی بشیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری برنا ،  افزود: این تمدید با توجه به توافق انجام شده بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان بهزیستی قرارداد بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس این قرارداد بیمه اجماعی برای زنان سرپرست خانوار که در سنوات قبل از سوی سازمان بهزیستی معرفی شده و در سایت صندوق نام نویسی و پذیرفته شده اند از یکم بهمن ماه 95 تا 29 اسفند ماه جاری تمدید شده است.

بشیری گفت: با بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار درتلاش هستیم تا ضریب امنیت شغلی را برای این افراد به منظور چرخاندن هرچه مطلوبتر اقتصادی خانواده فراهم کنیم .

وی خاطرنشان کرد: همچنین تلاش می شود تا با همراهی هرچه بیشتر این زنان در عرصه اشتغال و اقتصاد خانواده زمینه استقلال مالی آنان فراهم شود تا بتوانند سرپای خود درجهت تحکیم بنیان خانه و خانواده فعالیت کنند .