به گزارش خبرگزاری برنا از روابط عمومی استانداری البرز، عباد الله کامکار افزود: وظایف و تکالیف هیات بازرسی به صورت مکتوب و مستند به مفاد قانون اعلام شده است و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای هر صندوق یک بازرس و برای هر 15 صندوق یک سربازرس پیش بینی شده است.

 

وی ادامه داد: بازرسان منتخب برای حضور در شعب اخذ رای باید توانمند و با سابقه و آگاه به قوانین و مقررات باشند .

 

کامکارافزود: بازرسان انتخابات در این استان حامی اجرای دقیق قانون، ایجاد فضای امن و آرام برای برگزاری انتخابات و دنبال حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای هستند.

وی تاکید کرد: تاکنون بین هیات های اجرایی ، بازرسی بر انتخابات تعامل سازنده و مطلوبی برقرار بوده است.

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت ماه امسال برگزار می شود.