ابوالقاسم پالیزگیر روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرگزاری برنا ،  اظهار داشت:از این تعداد 983 نفر دختر و 766 نفر پسر هستند.

وی با اشاره به فضای انتخاباتی حاکم بر شهرستان، بیان داشت: 15 گزارش از تخلفات تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی به ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان ارسال‌شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه میزان قابل‌توجهی از تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی از سطح شهرستان جمع‌آوری‌شده است، از برگزاری 14 جلسه برای عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

پالیزگیر با اشاره به برگزاری انتخابات مکانیزه در مرکز شهرستان ساوجبلاغ، گفت: در 27 شعبه شهر هشتگرد انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به استقرار 162 شعبه اخذ رأی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان، تعداد شعب شهری را 77 شعبه اعلام کرد و گفت: 85 شعبه روستایی نیز بری انتخابات ریاست جمهوری در سطح روستاهای شهرستان مستقر می‌شود.

وی تعداد شعب ثابت و سیار انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ساوجبلاغ را به ترتیب 141 و 21 اعلام کرد. پالیزگیر تعداد شعب اخذ رأی پنجمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان ساوجبلاغ را 156 شعبه اعلام کرد و گفت: 74 شعبه شهری و 82 شعبه روستایی برای انتخابات شوراهای اسلامی در سطح شهرستان پیش‌بینی‌شده است.

وی تعداد شعب ثابت و سیار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان ساوجبلاغ را به ترتیب 140 و 16 اعلام کرد.

فرماندار ساوجبلاغ تأکید کرد: در پنج شهر کوهسار، گلسار، هشتگرد، چهارباغ و شهر جدید هشتگرد 196 نامزد برای تصاحب 27 کرسی به رقابت می‌پردازند.

پالیزگیر همچنین به وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی روستا اشاره کرد و گفت: در روستاها بخش مرکزی، چندار و چهارباغ مجموعاً 81 روستا وجود دارد که 712 نفر برای تصاحب 271 کرسی به رقابت خواهند پرداخت.

وی تعداد عوامل به کار گرفته‌شده برای برگزاری انتخابات پیش رو در شهرستان ساوجبلاغ را سه هزار و 455 نفر اعلام کرد.