محمد رضا مهدی زاده روز دوشنبه به مناسبت روزملی اهدای خون درگفت وگو با خبرگزاری برنا ،  افزود: این مقدار خون توسط 21هزارو 513 نفر اهدا شده است.

وی اضافه کرد: ازمجموع اهدا کنندگان 9هزارو 790 نفر اهدا کننده مستمرو یکهزارو 58 نفر بانوان بوده اند.

مهدی زاده افزود: بیش از 45 درصد از اهداکنندگان به صورت مستمر اهدای خون دارند که نشان دهنده افزایش مراجعه این دسته از اهداکنندگان است.

وی خاطرنشان کرد: اهدا کنندگان مستمر مناسب ترین افراد برای اهدای خون هستند و مشارکت حداکثری دراین نوعدوستی می تواند جان چندین هموطن را نجات دهد .

وی درخصوص وضعیت اهدای خون بانوان نیز گفت: بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل داده و دراکثر عرصه های اجتماعی حضور پررنگ دارند اما متاسفانه در وضعیت اهدای خون، کشور ایران دررده های پایین مشارکت اجتماعی قراردارند درحالی که درکشورهای توسعه یافته 30 تا 50 درصد بوده و درکشورما این مشارکت زیر 10 درصد است .

وی خاطرنشان کرد که دراستان البرز مشارکت بانوان بسیار کمتر ازشاخص کشور بوده و تاسال گذشته مشارکت بانوان درزمینه اهدای خون حدود 2الی 3درصد و درسال جاری با اقدامات انجام شده این رقم به 5 رسیده است .

برخی ازشرایط اهدای خون بانوان شامل داشتن سن بالای 18 سال و وزن مناسب ، عدم بارداری وشیردهی ، کم خونی و عدم مصرف دارو است

وی گفت : بانوان در کشور باید به این باور برسند که اهدای خون هیچ مشکلی برای آنان نخواهد داشت و قبل ازاهدای خون پزشکان مطالعات و معاینات کامل انجام داده درصورتی که شرایط اهدای خون برای آنها وجود داشته باشد خون گیری می شود .

وی گفت: اهدای خون با توصیه های انجام شده توسط پزشکان مانع از ایجاد کم خونی برای آن ها خواهد بود.

مهدی زاده افزود: اکنون درکشور درزمینه اهدای خون هیچ مشکلی نداریم و ما جز کشورهای نادردرزمینه اهدای خون به صورت داوطلبانه هستیم که امیدواریم این روند درسال های آینده نیز ادامه داشته باشد .