عباس بهمنی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری برنا ، افزود: ازمجموع این انتقال ها 937 نفر به اردوگاه کاردرمانی ، 8 نفر به استان تهران و بقیه به استان های دیگر کشور بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین 29مورد انتقال از زندان های استان تهران و 5مورد از زندان های دیگر کشور به قزلحصار صورت گرفته است .

وی افزود : این اقدام با هدف کاهش جمعیت کیفری و رفاه حال خانواده های زندانیان انجام شده است .

بهمنی ادامه داد: براین اساس قضات با حضور مستمر دراندرزگاه ها به بررسی مشکلات قضایی مددجویان می پردازند تا بسترانتقال آنان به استان های محل سکونتشان فراهم شود.

ندامتگاه قزلحصار یکی ازچهارزندان مستقر دراستان البرز است که زیرنظر اداره کل زندان های استان تهران اداره می شود.