به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد علی نجفی  در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز افزود: طرح ها و پروژه ها برحسب نیاز و اولویت اعتبار اختصاص داده شود.

استاندار البرز گفت: لازم است تدابیر ویژه ای برای اختصاص اعتبارات پژوهشی استان صورت گیرد ضمن آنکه موضوع برگزاری کنگره شهدای استان با جدیت دنبال شود.

وی اضافه کرد: برخی از دستگاه ها در ارایه اطلاعات بودجه ای خود کم کاری دارند که این نکته باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر نجفی گفت: دستگاه های اجرایی اطلاعات بودجه ای خود را به بهترین وجه ارائه دهند و دراین زمینه کم کاری نداشته باشند.