به گزارش برنا از شهرکرد؛ با انجام عملیات احیای قلبی ریوی پیشرفته توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی، خانم 60 ساله ای در شهرکرد که دچار ایست قلبی تنفسی شده بود، به زندگی دوباره بازگشت و برای ادامه درمان به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد منتقل گردید.

حمیدرضا قنادیان و ابراهیم قاسمی تکنسین های حاضر در این عملیات بودند.