به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، کارشناس مسئول سلامت محیط شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده تیمی متشکل از قاضی تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی ،بازرس اصناف و کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع کاک، نان برنجی و نان خرمایی منطقه فیض آباد بازدید بعمل آمد و در طی بازدید از این مراکز چهار مشخصه بهداشت فردی، بهداشت ابزار و تجهیزات کار، بهداشت فضای فیزیکی محل کار (ساختمان) و بهداشت مواد غذایی و همچنین مجوز کسب و رعایت قیمت ها مورد بررسی قرار گرفت.

 خدادادیان افزود: در این بازدید دو واحد صنفی بعلت عدم رعایت موازین مذکور به ویژه عدم رعایت بهداشت مواد غذایی و استفاده از رنگ های غیر مجاز خوراکی به دستور قاضی محترم تعمیرات پلمپ و پرونده آنها جهت طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومت استان ارسال شد.

در این بازدید 396 کیلوگرم نان برنجی، کاک و نان خرمایی به علت استفاده از رنگ غیر مجاز خوراکی معدوم گردید.

وی افزود: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده تیم مذکور در روزهای آینده نیز به اجرای برنامه خواهد پرداخت و علاوه بر صنف نان برنجی، کاک و نان خرمایی دیگر صنف های حساس عرضه مواد غذایی را مورد بازدید قرار خواهد داد.