کاظمی درحاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار داشت : با توجه افزایش همه ساله زائرین اربعین در مرز بین المللی مهران و همچنین تردد کامیونهای تجاری در فاصله پل زائر تا پایانه مرزی، مقرر شد تا این مسیر ۱۱ کیلومتری ۶ بانده شده و در کنار آن نیز مسیر پیاده‌راه نیز اجرا شود.

او افزود: این پروژه هم اکنون با توجه به حجم عملیات خاکریزی و در حال احداث و تعریض بودن پلهای مسیر حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کاظمی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح حدود ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: