پرویز بیگی در گفتگو با برنا اظهار کرد:درراستای برخورد با گرانفروشی ,عدم رعایت پروتکل بهداشتی وسایر تخلفات صنفی در بازارهای شهرستان اقدام به تشکیل کارگروهای دفاع از حقوق عامه نموده ایم که هرجا حقوق کسی ضایع شد با آن برخورد شود.

او افزود: یکی از این کمیته ها یا کارگروه مسولیت نظارت دقیق وهمشیگی بر بر تنظیم بازار وجلوگیری از  تضیع حقوق عامه توسط اصناف متخلف است که از هفته گذاشته فعالیت خود را با حضور علیکرمی نماینده دادستان شروع وبصورت مداوم وروزانه برای برخورد با تخلفات صنفی در بازار فعالیت می کند

اوگفت:دستگاههای ذیربط در حوزه نظارت بر بازار همچون اداره های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، تعزیرات و اتحادیه اصناف می بایست در برخورد با گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بر کالاها برخورد قاطع داشته باشند.
او افزود: می بایست در شرایط جنگ اقتصادی و سختی معیشت مردم، بازرسیها و نظارت دستگاههای مسئول تشدید شود تا دغدغه شهروندان کاهش یابد. بر این اساس مدیران دستگاههای اجرایی، حوزه قضایی، فرماندار و بخشداران و روسای باید بطور جهادی وارد عرصه شده و با روحیه بسیجی عمل کنند.
دادستان چرداول در پایان از اتاق اصناف خواست  ضمن معرفی اصناف متخلف به مراجع مربوطه در جهت نظارت قانونی  همچنین کنترل وساماندهی بازار جدیت لازم را به خرج دهند

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: