به گزارش برنا از ایلام  ؛ فرماندار چرداول  ضمن قدردانی از سفر  معاون وزیر رفاه کار وامور اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور به چرداول اظهارکرد: چرداول یکی شهرستانهای مهم است که باداشتن استعدادهای خدادادی ومنابع انسانی زیاد نیازمند مهارت آموزی وتربیت این استعدادها از طریق برنامه ریزی های اصولی توسط سازمان فنی حرفه ای می باشد

او به کمبود امکانات مهارت اموزی در مراکز آموزشی شهرستان اشاره کرد وگفت: انتظار مردم وجوانان جویای مهارت اموزی از ریاست سازمان این است که با اختصاص اعتبارات وکمک های لازم مشکلات مراکز آموزشی شهرستان رابرطرف نمایند 

مهندس فتاحی با اشاره به ظرفیت های شهرستان و اهمیت آموزش جوانان جویای کار افزود: آموزش های مهارتی به دلیل توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای توانمندی های فناورانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در برنامه های توسعه است که می تواند نقش مهمی را در دستیابی به اهداف توسعه ایفا نماید

او  به ظرفیت های خوب کشاورزی ، صنعتی و گردشگری اشاره کرد و گفت : تحقق یافتن شعار سال (جهش تولید) نیازمند آموزش و مهارت آموزی در حوزه های مختلف من جمله کشاورزی ، صنعت و گردشگری بوده  و امروزه اکثر فارغ تحصیلان دانشگاهی صرفا داری مدرک و فاقد مهارت هستند که آموزش فنی و حرفه میتواند متناسب با مدرک فارغ تحصیلان مهارت آموزی را برای آنان در برنامه خود داشته باشد.

وی ادامه داد : افرادی که بیشتر دنبال مهارت آموزی هستند بهتر می توانند پس از دوره مهارت آموزی توان ایجاد اشتغال برای خود و سایرین را داشته باشند.

فتاحی گفت :برای تحقق شعار سال که از طرف مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگداری شده نیازمند افزایش تولید هستیم و این افزایش تولید و ارتقای بهره وری با نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر محقق میشود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: