زهرا همتی در گفتگو با برنا با اشاره به فعالیت سه ساله این مرکز در استان ایلام افزود: بیشترین مراجعان به این مراکز معادل ۷۵ درصد در رده سنی ۱۶ تا ۲۸ سال قرار دارند که عمده مشکلات این افراد اعتیاد سرپرست خانواده، خشونت‌های خانگی و نداشتن درآمد مناسب خانوار است.

 
  او شناسایی و پذیرش دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی، ارایه مداخلات تخصصی فردی و خانوادگی به دختران در معرض آسیب و حمایت‌های اجتماعی از آن‌ها را ز جمله اهداف تاسیس خانه سلامت دختران عنوان کرد. 

همتی اظهارداشت: دختران پذیرش شده در این مرکز مداخلات تخصصی، مددکاری و مشاوره برای آگاه‌سازی و توانمندسازی را دریافت کرده اند و با حمایت‌های مادی و معنوی تاکنون ۳۵ نفر از این دختران در زمینه حرفه آموزی خیاطی، آرایشگری، هنر‌های دستی توانمند و زمینه ادامه تحصیل این افراد نیز فراهم شده است.

مدیر کل بهزیستی  استان ایلام به حمایت از خانواده های این دختران در معرض آسیب اشاره کرد و گفت: در این مرکز  دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی آگاه سازی برای مادران این دختران در جهت حمایت عاطفینسبت به فرزندانشان، خانواده درمانی، ارائه مشاوره های فردی و خانوادگی برای کاهش خشونت های خانگی برگزار می شود. 
 
او همچنین به فعالیت مرکز شبانه روزی حمایت و نگهداری دختران بی پناه اشاره کرد که در این مرکز افراد پذیرش شده تا زمان رفع مشکل مورد حمایتی بهزیستی قرار خواهند گرفت.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: