مهندس روح اله پریزاده در گفتگو با برنا اظهار کرد:با برنامه ریزی های انجام گرفته عملیات تعمیر ,ترمیم وبازسازی پاساژ شهرداری سرابله که در آتش سوزی پنج شنبه شب 9 مردادماه آسیب دیده بود از روز یکشنبه آغاز وقسمت شرقی آن تا 10 روزآینده تکمیل وبه بهره برداری می رسد

اوافزود: از تعداد 34 باب مغازه واقع در پاساژ که تعداد 20 باب آن درضلع غربی مجتمع واقع گردیده بطور جدی خسارت دیده ونیازمند تامین اعتبار وکمک فرمانداری واستانداری محترم می باشد که در صورت تامین منابع لازم درسریعترین زمان ممکن اقدام به تعمیر وباسازی آن خواهد شد.

اواضافه کرد:15غرفه باقی مانده با رعایت استاندارهای ساختمانی تکمیل و بعد از مدت اعلام شده که 10 روز می باشد تحویل مستاجرین ضلع شرقی پاساژ داده می شود

شهردار سرابله با اشاره به اینکه از نظرمالی قادر به تامین منابع لازم برای بازسازی کل مجتمع نمی باشیم گفت: از استاندار محترم, معاونت عمرانی وفرماندار شهرستان انتظار داریم ضمن کمک به شهرداری به منظور تسریع دربهسازی مجتمع در نزدیک ترین زمان ممکن برای بازگشت مغازه داران آسیب  دیده به محل کا ر وجلوگیری از خسارات بیشتر همکاری لازم رادشته باشند

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: